Uaktuelt med ekstrabom på Hundvåg: Setter inn pendlerbåt når Ryfast åpnes

I januar settes det opp hurtigbåt mellom Jørpeland og Stavanger i morgen- og ettermiddagsrushet.

Publisert: Publisert:

Ryfylketunnelen åpnes 30. desember. Foto: Jarle Aasland

 • Tor Inge Jøssang
  Journalist

Bakgrunnen er at Ryfylketunnelen åpnes 30. desember, mens snoren klippes for Hundvåg- og Eiganestunnelen i februar. Fram til alle tunnelen er åpnet, vil trafikken fra Ryfast gå over Bybrua. Mange frykter trafikale problemer på Hundvåg.

– For at pendlerne fra Ryfylke skal ha et fullgodt transporttilbud til vi åpner Hundvågtunnelen, og for å avlaste trafikkmengden gjennom Hundvåg, har vi leid inn en hurtigbåt fra Kolumbus, opplyser Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord.

Når Ryfylketunnelen åpnes, blir Tausambandet lagt ned. I utgangspunktet skulle dette også gjelde hurtigbåten mellom Stavanger og Jørpeland. Den såkalte Jørpelandsruten opprettholdes ytterligere en måned.

Takstene blir som i dag, men Ryfast-prosjektet betaler kostnadene som takstene ikke dekker inn. Rutetidene er ikke bestemt, men i samarbeid med Kolumbus vil det bli en avgang fra Jørpeland til Stavanger om morgenen og retur fra Stavanger til Jørpeland om ettermiddagen.

Gunnar Eiterjord deltok denne uka på den undersjøiske frokosten som oppladning til Ryfastløpet. Foto: Jarle Aasland

Ekstra bom på Hundvåg?

Bystyret i Stavanger kommune har gjort vedtak om at de ønsker en ekstra bomstasjon på Skeie. Hensikten er å unngå unødig kjøring over Hundvåg og Buøy. Når bommen på Bybrua snus, kan også ryfylketrafikken bli fristet til å velge Bybrua for å spare penger.

Stavanger har et dilemma når det gjelder Ryfast. Kommunen har gitt 2 milliarder kroner i lånegaranti, som kan bli utløst dersom bominntektene blir for lave - for eksempel som følge av trafikklekkasje til den private Høgsfjord-ferja og mange kjører gratis over Bybrua. Hvis takstene blir for lave, er det fare for at folk velger å bosette seg i Søre Ryfylke, hvor boligprisene er forholdsvis lave, i stedet for i byen. I tillegg kan Ryfast skape en ekstra utfordring med å nå nullvekstmålet i biltrafikken.

Dette er noe av bakgrunnen for at bystyret vedtok at Ryfast-takstene bør settes som dagens ferjepriser, men gikk inn for et passeringstak på 75 i Ryfylketunnelen, i stedet for 40.

Misnøye i Ryfylke

Hjelmeland kommunestyre behandlet Ryfast-takstene onsdag, og flere var opprørte over Stavangers vedtak om ekstrabom. Men Ryfast-sjef Gunnar Eiterjord har ingen planer om å sette opp flere bomstasjoner.

– Vi anser det ikke som aktuelt å sette opp flere bomstasjoner på Ryfast enn det Stortinget har vedtatt. Det kommunene nå har hatt på høring er forslag til bomtakster. Antall bomstasjoner og hvor de skal stå ble fastlagt av Stortinget ved behandlingen av Ryfast i 2012. Dette forholder vi oss til, sier Eiterjord.

Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes synes det er gledelig med pendlerbåt, men hun er kritisk til deler av Stavanger-vedtaket.

– Stavangers politikerne er seg selv nok. Her bygger vi en tunnel som skal gi et felles bo- og arbeidsmarked, og så frykter de at folk skal flytte til Ryfylke. De vil gjøre det billig for seg selv og dyrt for Ryfylke. Nå må Stavanger-politikerne skjerpe seg og slutte å leve i sin egen boble. De må ta på seg rollen som kraftsenter for Rogaland og vise raushet overfor naboene sine. Skal vi løfte hele Rogaland, må Stavanger gå foran med et godt eksempel og vise at de heier på utvikling utenfor byen sine grenser, uttaler Lauvsnes.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Dagen før dette bildet ble tatt, fikk Anne Marit og Terje dødsdommen

 2. Vil beholde 110 km/t i Rogfast: - Kan ikke spare oss til fant

 3. Gravid kvinne tok ny blodprøve som var negativ. Kommunen mener fortsatt at hun må på avrusning

 4. Sykepleierleder reagerer på feil bruk av munnbind på flyplasser

 5. TV-kommentatorene reagerte kraftig etter storkampen: Mente Haaland ble snytt

 6. Tøft for reiselivet i Ryfylkefjordene: – Vil du kjøpe en 150-seters skyssbåt?

 1. Hundvåg
 2. Ryfast
 3. Strand kommune
 4. Stavanger kommune
 5. Hjelmeland kommune