SV foreslår gratis bading i ny svømmehall

De yngste skolebarna må få gratis inngang i den nye svømmehallen, mener SV. Partiet foreslår også å avslutte samarbeidet med Greater Stavanger, samt å kutte i lønna til ordføreren. MDG vil ha eiendomsskatt for de rikeste.

Neste år skal den nye svømmehallen i bydelen Austrått i Sandnes stå klar. SV tror gratis svømmetid kan bidra til bedre svømmeferdigheter og foreslår gratis inngang én time i uken for de yngste elevene i kommunen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

For første gang har Stanley Wirak (Ap) også med seg FNB, Høyre, Venstre og KrF i tillegg til de faste samarbeidspartnerne Frp og Sp. Sammen la de sju partiene fram sitt fellesforslag i rådhuset mandag morgen.

SV, Rødt og MDG er de eneste partiene som står utenfor det historisk brede budsjettsamarbeidet i Sandnes, og alle tre har selv valgt å takke nei til invitasjonen fra Wirak.

LES MER:

Les også

Her presenterer Wirak et historisk budsjett

SV legger i stedet fram sitt eget alternative budsjett og foreslår blant annet å tilby gratis bading til barn og foreldre hver mandag når den nye Austrått svømmehall åpner.

LES MER: Høsten 2020 åpner Iglemyr svømmehall på Austrått.

Per i dag er svømmehall-kapasiteten i Sandnes dårlig. En av dem som har påpekt at dette får konsekvenser, er rektoren ved Sørbø skole Elisabeth Aksnes. På Sørbø klarte bare to av elevene på 4. trinn kompetansemålene i svømming i 2017.

SV vil at 1. og 2. klasse skal få svømme gratis mandager fra klokken 16 til 17, og at 3. og 4. klasse får svømme gratis fra 17 til 18.

– På denne måten vil kommunen vil bidra til at flere klarer å lære seg å svømme. Tilbudet gjelder barn sammen med foreldre, heter det i budsjettforslaget.

SV vil også opprette 10 nye VTA-stillinger – varig tilrettelagt arbeid.

Vil kutte ordførerlønna

For å spare i driften, foreslår SV blant annet å kutte i lønna til ordfører/varaordfører, et forslag partiet allerede satte fram sammen med Rødt i det første kommunestyremøtet etter valget.

SV synes lønna til ordfører Stanley Wirak er for høy.

Rødt og SV mener det er rimelig å legge til grunn lønna til stortingsrepresentanter, noe som ville gitt ordfører Stanley Wirak 210.565 kroner mindre i lønn, mens varaordføreren ville fått 168.452 kroner mindre å rutte med i året. Ordførerlønna er i dag på 1.198.562 kroner.

SV foreslår også at Sandnes trekker seg ut av Greater Stavanger, som arbeider for å skape flere arbeidsplasser og et bredere næringsgrunnlag i Stavanger-regionen. 16 kommuner og Rogaland fylkeskommune utgjør dette partnerskapet.

SV foreslår å utsette å investere i et flytende utendørs basseng i Vågen til 2021, noe som innebærer at utgifter til driften skyves framover.

Dropper store driftskutt

SV vil også reversere kutt i driftsbudsjettene til både oppvekst barn og unge, oppvekst skole og levekår, samt reversere forslag om å kutte i assistentstillinger og forslag om økt foreldrebetaling for SFO.

Økte utgifter vil SV finansiere med å legge inn eiendomsskatt på næring. Fra før har rådmannen lagt inn såkalt kraftskatt.

Klimabudsjett fra MDG

MDG har også et alternativt budsjettforslag.

Partiet ønsker blant annet å innføre eiendomsskatt, etter modell fra Oslo. Den sier at 30 prosent av de rikeste skal betale eiendomsskatt, med en økning fra 2 til 4 promille fra 2020 til 2022.

– Dette vil trekke inn 40 millioner kroner det første året, mener Erlend Kristensen.

Erlend Kristensen, MDG.

I tillegg vil MGD legge inn eiendomsskatt på verk og bruk, piggdekkavgift, reduserte strømavgifter med investering i solceller og kutte reisekostnadene i kommunen. I 2018 var reisekostnadene budsjettert til 24,7 millioner kroner, mens regnskapet viste en 34,8 millioner kroner i reisekostnader.

– 10 millioner mindre i reisekostnader ville gitt 10–15 ekstra stillinger i skolen. Vi tenker at det nå er gode alternativer til flyreiser med webinarer og videokonferanser, som vil føre til kutt. Dette har blitt en ukultur, sier Kristensen.

MDG vil med sine tiltak kunne hente inn rundt 70 millioner kroner ekstra i 2020.

Midlene vil partiet blant annet bruke på å innføre et klimabelønningsfond til både næringsliv og innbyggere, redusere foreldrebetaling i barnehage og SFO med 5500 kroner per år per barn samt sette inn midler til styrking av tidlig innsats i skolen.

Rødt har valgt å ikke legge frem forslag til budsjett i år.

Publisert: