• Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland. Jon Ingemundsen

Over halvparten av NHOs bedrifter mangler kompetanse

NHOs kompetansebarometer 2019 viser at det fremdeles er at gap mellom tilbud og etterspørselen etter kompetanse.