Slik blir skolestart for ungdomsskolene i neste uke - sjekk din skole

Rogalands 18.521 ungdomsskoleelever starter opp gradvis fra mandag og utover uka. Her får du hele oversikten.

Publisert: Publisert:

Rektor Kari S. Brynjulfsen ved Skeiane ungdomsskole gleder seg til å ta imot alle elevene sine mandag. Foto: Pål Christensen

 • Tollef Jacobsen
  Journalist
 • Geir Sveen
  Journalist
 • Andrea Danielsen Johansen
  Journalist

Skeiane ungdomsskole i ny drakt, klar til å ta imot alle elevene sine mandag. Foto: Pål Christensen

Skeiane ungdomsskole, Sandnes

Alle elevene ved Skeiane ungdomsskole får en ekstra hyggelig skolestart mandag. Byggegjerdene er borte, og alt er på plass i det totalrenoverte skolebygget.

– Vi flyttet inn i slutten av januar, men da var det fortsatt mye som ikke var klart. Nå når skolen ikke har hatt elever, har vi brukt tiden til å fullføre innflyttingen. Bjelland har også jobbet for harde livet med å fullføre uteområdet, forteller rektor Kari S. Brynjulfsen.

Mandag går flagget til topps på den nyrenoverte skolen som er bygget for 7–10. trinn. Også 7. trinn fra Sandved skole begynner igjen som normalt mandag.

– Det blir fantastisk å ta imot alle elevene igjen. Vi er heldige som akkurat har flyttet inn i en helt ferdig skole med plass til 21 klasser. Foreløpig er vi 19 klasser og har derfor god nok plass, sier rektor.

Klassene skal ha friminutt på ulike tidspunkt, og hver klasse får tildelt faste uteområder. Elevene følger stort sett normal timeplan, men ingen klasser blir blandet i valgfag.

Lurahammaren ungdomsskole, Sandnes

Åpner ikke før tirsdag.

– Vi er ikke i mål med planleggingen, men tirsdag skal elevene i 10. klasse møte. Vi skal legge helt nye timeplaner i tillegg må vi få kabalen med ansatte til å gå opp. Skolen har små klasserom og alle kan ikke være på skolen samtidig, sier rektor Paul Næsse.

Lundehaugen ungdomsskole, Sandnes

– Vi åpner mandag, men vi jobber ennå med detaljene og logistikken. Vi har lokaler som setter begrensninger i forhold til smittevern og kan ikke ha hele klasser samtidig i klasserommene. Vi informerer elever og foresatt fredag ettermiddag, sier rektor Jone Siqveland.

Riska ungdomsskole, Sandnes

Alle elevene starter tirsdag.

– Vi hadde forberedt oss på oppstart for 10. klasse, og var klar for å ta imot dem mandag. Nå skal vi vurdere om noen elever i 10. får komme allerede mandag, sier rektor Øyvind Fjermestad.

Skolen er forholdsvis stor, med plass til fem paralleller.

– Vi har bare fire klasser på hvert trinn og får derfor plass til alle elevene på skolen samtidig. Der gruppene er for store til at alle kan sitte i samme klasserom, bruker vi tilstøtende rom, sier Fjermestad.

Elevene møter til vanlig tid og følger timeplanen som før.

Øygard ungdomsskole, Sandnes

Alle elevene begynner tirsdag.

– Det blir vanlig skoledag tirsdag og vi ber alle elever møte til vanlig tid, sier rektor Espen Nielsen.

Skolen har store nok lokaler til å ha klassene samlet. I de største klassene kan de ta i bruk tilhørende grupperom for å overholde regelen om 1 meters avstand.

Nye rutiner blir blant annet at pulten skal sprayes og tørkes av før og etter hver time.

Giske ungdomsskole, Sandnes

Alle elevene begynner tirsdag. 10. trinn er på skolen hver dag og følger vanlig timeplan.

– Skolen er gammel og klasserommene er små. Vi har heller ikke store uteområder. Tirsdag blir ikke full skoledag, men det vil bli opplæring i smittevern, organisering og praktisk informasjon, sier rektor Eirik Hansen.

8. og 9. trinn får hjemmeskole eller uteskole en dag i uken. De resterende dagene skal elevene følge vanlig timeplan.

Høyland ungdomsskole, Sandnes

Høyland tar imot alle elever mandag klokken 12. Mandag varer skoledagen til klokken 14.30. Første del av mandagen blir hjemmeundervisning.

– Det blir en annerledes timeplan, men alle elevene begynner og slutter til vanlig tid. Hvert trinn får hjemmeundervisning en dag i uken. De fire andre dagene blir på skoler, sier rektor Gro Abeland.

Skolen har store nok klasserom til at hver klasse kan fungere som en kohort.

Høle barne- og ungdomsskole, Sandnes

Høle tar imot alle sine elever fra 1–10. trinn mandag 11. mai. Alle elevene begynner til vanlig tid og skal ha samme timeantall som de pleier.

Stavanger

St. Svithun skole, Stavanger

10. trinn begynner på skolen mandag morgen, 8. begynner tirsdag og 9. trinn begynner torsdag.

– Vi tar ett og ett trinn på grunn av dårlig romkapasitet, sier rektor Vibeke Vikse.

Skolen kommer til å ta i bruk de største rommene for å la klassene være sammen. Ved å spre elevene i bygget får de holdt fysisk avstand.

De første ukene vil de ulike trinnene bytte på å være fysisk på skolen.

Anne Lunde, rektor ved Lunde skole, er klar for åpning. Skolen har fått montert vasker i alle klasserom for å sikre god håndvask. Foto: Kristian Jacobsen

Lunde skole, Stavanger

10. klasse starter opp med en skrivedag i engelsk hjemmefra mandag. Tirsdag møter de på skolen.

– De første ukene blir det en skoleøkt på formiddagen, en pause og så en økt på ettermiddagen, sier rektor Anne Lunde.

8. trinn begynner torsdag og 9. trinn onsdag. En klasse vil fungere som en gruppe og hver klasse vil ha to lærere hele tiden. Hver klasse har sitt toalett, og denne ukene er det også installert vasker på alle klasserom.

Skolen har også en STOLT-avdeling (særskilt tilrettelagt opplæringstilbud), som begynte for tre uker siden.

Ullandhaug skole, Stavanger

Skolen åpner for 10. trinn mandag. 8. og 9. trinn starter torsdag.

– Det blir fire timers dager med undervisning på skolen. En klasse fungerer som en gruppe, sier rektor Unni Iversen.

Klassene vil bli spredd mer enn vanlig, og 10. trinn blir fordelt på flere paviljonger.

Tastaveden skole Foto: Pål Christensen

Tastaveden skole, Stavanger

Alle elevene ved Tastaveden skole starter opp på mandag.

– Vi har ulike oppmøtetidspunkt og ulike møtesteder for ulike grupper. Disse planene var allerede klare før vi fikk vite at skolene skulle åpne, forteller rektor Egil Alne.

Klassene blir delt i to, og vil dermed være grupper på 15 elever. Skolen har tatt i bruk blant annet musikkrom, tekstilrom og mat og helserom for å få plass til alle elevene.

Elevene skal bruke ulike utganger.

Tastarustå skole (arkivfoto) Foto: Kristian Jacobsen

Tastarustå skole, Stavanger

Skolen starter med 10. trinn mandag. De blir på skolen hele uka, men ikke nødvendigvis hele dagene.

– Vi skal også ha inn 8. og 9. trinn i løpet av uka, men vi er ikke helt ferdig med planene ennå. Det kommer til å bli en veksling mellom 8. og 9. trinn, og det er ikke sikkert at vi klarer å ha begge trinn til stede samtidig, sier rektor Heidi Høiland Arnesen.

Hun forteller at de har utvidet 10.-klasses klasserom sånn at regelen om en meter avstand mellom alle kan overholdes.

Austbø skole Foto: Jarle Aasland

Austbø skole, Stavanger

10. trinn starter mandag, 9. onsdag og 8. trinn starter opp torsdag.

– Tirsdag vil vi bruke til å evaluere og se om vi må gjøre endringer før 9. trinn kommer, sier rektor Terje Angelskår.

Klassene vil fungere som grupper.

10. klasse vil være fysisk på skolen hver dag. Fra uken etter blir det blanding av fysisk skole og hjemmeskole.

Kristianslyst skole, Stavanger

10. trinn starter mandag med fire timer. Tirsdag starter 8. og 9. trinn opp med forkortet dag.

– Fra onsdag har vi tilnærmet ordinær dag, sier rektor Sverre Jørgen Høgmo.

Kristianslyst har nytt skolebygg, og har anledning til å sluse elever inn gjennom ulike innganger.

– Klassen blir den faste gruppa. Det blir også ulike soner i friminuttene og merking av hvilke toalett man skal bruke. I tillegg håndvask eller håndsprit på vei inn og ut av klasserom.

Rektor Finn Lea ved Kannik skole. Foto: Jonas Haarr Friestad

Kannik skole, Stavanger

Elevene på 10. trinn begynner mandag, resten av elevene begynner tirsdag eller onsdag.

– Det blir trolig skole fra halv ni til 12 for alle elever. Da har vi mulighet til å ha dem i egne klasser og klarer å holde oss innenfor smittevernreglene. De får luftepause på ulike tidspunkt, sier rektor Finn Lea.

Elevene skal ha hjemmeskole etter lunsj, men hvordan det skal løses vil variere litt fra trinn til trinn og fra klasse til klasse. Skolen prøver å unngå for mye lekser denne perioden.

– Det viktigste for oss blir å møte elevene på en god måte på mandag. Vi ønsker også at de ser alvorligheten i å holde avstand, og personalet vil være gode forbilder når det gjelder det.

Finnøy sentralskule, Stavanger

10. klasse begynner mandag, 7., 8. og 9. klasse begynner onsdag og 5. og 6. klasse begynner torsdag. Skolen er en 1–10-skole, og de yngste elevene er dermed allerede på plass.

– Torsdag blir vi alle elevene, sier rektor Bente Tjelta.

Skolen kommer til å bruke klassene som grupper.

– Garderober, toaletter og uteområder kan bli utfordrende for oss. Nå må vi jobbe med gode rutiner, sier Tjelta.

Hinna skole (arkivbilde). Foto: Jarle Aasland

Hinna skole, Stavanger

Elevene på 10. trinn starter opp mandag morgen, mens elevene på 8. og 9. trinn sannsynligvis starter opp torsdag.

– Det blir ikke helt vanlige skoledager, da vi har en gammel skolebygning som ikke er helt ideell for dette, forklarer rektor Stian Rege.

Elevene blir delt inn i grupper, og de blir fortelt rundt på hele skolen. Hver gruppe får også egne uteområder.

– Vi har få fellestoaletter, så mange elever må dele på få toaletter. Det er vår største bekymring, sier rektor, som forteller at de ellers har alt på plass og gleder seg stort til å få elevene tilbake.

Gosen skole, Stavanger

10. trinn begynner mandag. 8. begynner onsdag og 9. begynner torsdag.

10. trinn skal være fysisk på skolen hver dag hele uken.

– Basisfag og muntlige fag vil foregå på skolen, mens valgfag og praktisk-estetiske fag vil foregå digitalt, sier rektor Anne-Marthe Nygård Basso.

Klassene på 10. trinn er delt i to.

Skolen har stengt av fellesområder, bibliotek og kantine.

Gautesete skole, Stavanger

Elevene på 10. trinn starter mandag.

– De får tilnærmet full skoledag fire dager i uka. Den femte dagen skal de ha hjemmeskole på grunn av at da har de språkfag og valgfag. Elevene blandes da i andre grupper enn ellers, sier rektor Knut Ytre-Arne.

9. trinn starter onsdag, og den samme gjør den ene 7.-klassen skolen har. 8. trinn starter torsdag.

Disse trinnene vil få en kombinasjon av hjemmeskole og undervisning på skolen. 10. trinn vil i begynnelsen være på skolen de fleste dagene.

– Klassene våre er såpass store at vi deler dem i to for å klare å oppfylle smittevernreglene, sier rektor, som sier at de dermed må ta i bruk alle ledige rom på skolen.

Auglend skole, avdeling hørsel

Ungdomstrinnet på Auglend skole, avdeling hørsel har allerede startet opp og har fullt tilbud til alle trinn.

Rennesøy skule, Stavanger

10. klasse begynner mandag og skal da ha full skoledag med seks timer. 8. og 9 klasse starter opp igjen på torsdag.

– Det blir primært fysisk skole, men kan bli en dag fjernundervisning i uka, sier rektor Erik Nielsen.

Rennesøy skule er en stor skole med mange rom, og rektor sier de har plass til å overholde smittevernreglene i de eksisterende klasserommene.

Elevene er imidlertid avhengig av skolebuss, men rektor sier de er blitt lovet at Kolumbus skal ivareta smittevernreglene på vegne av elevene.

Smiodden skole, Stavanger

10. klasse begynner mandag og går mandag, onsdag og torsdag neste uke. 8. trinn skal gå tirsdag og torsdag. 9. trinn skal gå tirsdag og onsdag.

Elevene skal ha fem timer hver dag.

Uka etter er planen at alle elevene skal være på skolen fysisk hver dag. Klassene skal være sammen.

Valgfag blir fortsatt som hjemmeskole, sånn at man slipper å blande gruppene.

– I tillegg forskyver vi skoledagene litt sånn at alle a-klassene begynner på ett tidspunkt, b-klassene en stund etter og c-klassene etter det igjen. Da blir det bare én klasse som har pause samtidig, sier rektor Terje Moen Rønning.

Sola

Planen for innfasing for Solaskolene ser slik ut: 

 • 10. trinn starter på mandag
 • 7. trinn starter på onsdag
 • 5-6, og 8-9 skal møte minimum en gang på skolen innen utgangen av uka
 • SFO har samme åpningstid som de to foregående ukene (ingen morgen-SFO, stengt kl. 16.00)

Skolesjef Irene Jørgensen sier at det vil være lokale tilpasninger, men at målet er at alle elever skal ha vært fysisk på skolen minst én gang i løpet av neste uke.

– Det vil variere hvordan skolene løser dette. Om det vil foregå med hjemmeundervinsning, om de vil ha kortere dag og slutte litt tidligere enn vanlig, eller om det blir en kombinasjonsundervisning med både undervisning på skolen og hjemmeundervisning, sier Jørgensen.

Dysjaland skole (1. - 10. trinn), Sola

Åpner for 10. trinn mandag. Onsdag er målet at 7. trinn, og forhåpentligvis elevene i både 5. og 6. trinn og 8. og 9. trinn skal få komme tilbake på skolen.

– Vi skal mest mulig tilbake til det normale skolehverdagen. Det kan bli noen justeringer når det gjelder visse fag, og det er ikke sikkert timeplanen blir fulgt til punkt og prikke fordi noen lærere må pendle mellom flere klasser, men det er planlagt at skoledagen varer like lenge som den bruker å gjøre, sier rektor Atle Tanum.

Med avstand på én meter vil de klare å få plass til alle 370 elever, men skolen må ta i bruk både musikkrom og tekstilrom for å sikre god avstand mellom elevene.

Skolen vurderer ulike tidspunkt for friminutt og faste plasser for den enkelte klasse på skolens uteområde.

Tananger ungdomsskole, Sola

10. trinn skal møte på skolen på mandag. Onsdag skal elevene ved 8. og 9. trinn tilbake. Konstituert rektor Annelin Slinning sier at det vil bli ordinær skoledag for elevene når de kommer tilbake, men de ulike trinnene vil starte og avslutte skoledagen på ulike tidspunkt.

Rektor tror det kan bli en utfordring å få ungdommene til å holde anbefalt avstand, men klassene er tildelt egne områder i friminuttene, så hun tror det kommer til å gå bra.

Skolen jobber også med planlegging av selve undervisningen.

– Vi må trolig organisere noen fag på alternative måter for å kunne gjennomføre undervisningen innenfor smittevernreglene, sier hun.

Sola ungdomsskole, Sola

Elevene ved 10. trinn skal komme tilbake mandag klokken 11. 9. trinn starter onsdag 13. mai klokken 08.30, mens 8. trinn starter torsdag 14. mai klokken 08.30.

– Vi ønsker å lage en god og ryddig plan for gjenåpningen av skolen, sier rektor Lill Thomassen.

– Vi kommer til å opprettholde klassetilhørigheten. Smitteverntiltak skal prioriteres høyt. Når elevene kommer tilbake til skolen, vil de følge fagfordelingen etter gammel timeplan. Det vil bli noen veksling mellom fysisk skole og hjemmeskole, og skoledagen vil bli annerledes enn før 12. mars. 8. og 9. trinn vil følge planen for hjemmeskole, til de har oppstartsdag fysisk på skolen, sier Thomassen.

Vikeså skule, Bjerkreim

Vikeså skule åpner dørene for alle trinn fra og med mandag 11. mai.

– Vi er jo så heldige å være en av skolene som har god plass, så fra og med mandag åpner vi for alle trinn igjen, sier rektor Svanhild Gjedrem.

Skolen har kommet med retningslinjer på sin hjemmeside som de ønsker foreldre og elever leser gjennom for å være forberedt på den nye hverdagen. Gjedrem ber foreldre å snakke spesielt om hvordan barna skal komme seg til og fra skolen.

Ved Bjerkreim skule åpner dørene for 5.–7. trinn på mandag.

Gjesdal

Dirdal skole, Gjesdal

Dirdal skole åpner dørene for 5. til 10. trinn tirsdag 12. mai, sier rektor Mari-Anne Haugbakk.

Ettersom skolen er så liten, har ikke fordelingen av elever vært det vanskeligste. Fra 1. til 4. trinn har klassene i utgangspunktet ikke vært særlig store, og de har vært fordelt i kohorter på inntil 14 elever. Fra 5. til 10. trinn er den største gruppen på 19.

Gjesdal ungdomsskole, Gjesdal

Elevene ved Gjesdal ungdomsskole begynner tirsdag 12. mai og onsdag 13. mai – avhengig av hvilken dag de begynner. Dette melder assisterende rektor Ingeborg Milner til Aftenbladet.

Når elevene kommer tilbake, vil klassene gå annenhver dag på skolen og ha fjernundervisning de resterende dagene; dette gjelder også for fagene hvor man er på grupper på tvers av klassene. Dette skal elevene få en plan på. Lærerne på Gjesdal vil bruke mandagen til å rigge klar klasserom og skole. Skolegården deles inn i tre, og glassgården vil være stengt.

Rektor Atle Tanum ved Dysjaland skole gleder seg til at resten av elevene kommer tilbake på skolen (arkivfoto). Foto: Jonas Haarr Friestad

Hå kommune

Nærbø ungdomsskole: 10. klasse mandag. 9. trinn tirsdag, 8. trinn onsdag.

Tryggheim ungdomsskole: 10. trinn starter mandag, 8. og 9. kommer på tirsdag.

Varhaug ungdomsskole: Starter med alle tre trinnene på mandag.

Vigrestad storskule: Gradert oppstart fra mandag. Bare 10. trinn første dagen, så kommer det stadig flere trinn utover uka (5.-9.).

Ogna skule: Ungdomstrinnet starter mandag, mellomtrinnet starter tirsdag.

Varhaug skule: Starter opp tirsdag (5. og 7.) og onsdag (6.). De to første ukene blir det en kombinasjon av skole og hjemmeskole.

Motland skule: 5.–7. starter på onsdag. Skal gå hver dag, men halve dager.

Høyland skule: Alle elevene i 5.–7. trinn starter onsdag.

Bø skule: Alle elevene i 5.–7. starter mandag.

Vigrestad skule: Har hatt 4. klasse på Vigrestad storskule de siste uken, de skal tilbake til egen skole fra mandag.

Randaberg

Grødem skole med 519 elever åpner for alle elever mandag 11. mai.

– Vi har gjort oss gode erfaringer fra 1.–4. trinn, og strukturen for å åpne på en forsvarlig og god måte er allerede lagt, skriver rektor Per Jarle Marsli på skolens hjemmesider.

Med unntak av 7. og 10. trinn vil alle trinn bli delt inn i ekstra klasser.

Skoledagen vil begynne på to ulike tidspunkter. En gruppe elever begynner klokka 8, mens de øvrige begynner klokka 08.15.

Alle elevene vil være på skolen hver dag og med timetall omtrent som normalt.

Harestad skole med 680 elever åpner for alle mandag 11. mai, men i redusert omfang, opplyser undervisningsinspektør Åge Vårdal.

– Det er fortsatt en unntakssituasjon, så vi må tilpasser timeplan og skoledag etter veilederen, sier han.

Det betyr at noen fag ikke vil bli gjennomført som vanlig. Det kan gjelde mat og helse og kroppsøving.

Mandag starter de fleste til vanlig tid, men skoledagen vil bli litt kortere enn vanlig.

Goa skole med 332 elever åpner for alle mandag 11. mai, men i redusert omfang, opplyser rektor Eva Walde Lund.

De første elevene begynner klokka 08.30 mandag, siste pulje kommer klokka 9.30. Det blir ikke fulle skoledager fra begynnelsen av, men 2–4 timer skoletimer hver dag.

– Vi trenger tid til å planlegge undervisningen, sier rektoren.

Klassene bestiller tid på uteområder, som fotballbanen, lekeapparatene og turområder, for å unngå at de kolliderer med andre kohorter.

– Vi prøver å få det mest mulig naturlig innenfor rammene for smittevern. Hygienerutiner kommer til å ta mye tid, sier rektor.

Strand

Tau ungdomsskole har 187 elever og begynner mandag. Jørpeland ungdomsskole (JUS) har 305 elever, som starter tirsdag.

– Elevene skal ikke gå alle dager, det er en gradvis oppstart. De vanlige klassene opprettholdes, men det gjøres tilpassinger i valgfag hvor flere klasser er blandet. Noe av denne undervisningen vil fremdeles gis via nettundervisning. Vi mangler romkapasitet, særlig JUS, som har klasser med 27 og 28 elever, opplyser Guro Harboe Ur, kommunalsjef oppvekst i Strand kommune.

Nordre Strand skole har 73 elever, som starter fra tirsdag. Resahaugen skole med 1.–4. klasse er i gang, men har lånt lokaler av Fjelltun skole, som har 316 elever på mellomtrinnet 5.–7. klasse. Resahaugen må tilbake når Fjelltun begynner fra tirsdag med 7. trinn. De eldre elevene følger gradvis. Det er lite uteområde og få toaletter på den gamle skolen, som skal rives i sommer. Derfor blir det en kombinasjon av hjemmeundervisning og full skoledag for dem som møter på skolen, med full utvask før en ny gruppe dagen etter.

Hjelmeland skole

Hjelmeland skole har 215 elever fordelt på 1.–10. trinn. De 103 elevene på ungdomstrinnet begynner seinest onsdag.

– Om vi åpner mandag, tirsdag eller onsdag er ikke avklart ennå, men det blir seinest onsdag, sier rektor Sjur Atle Kleppa fredag formiddag.

Mange elever har skoleskyss, og skolen har ennå ikke fått bekreftet fra Kolumbus at bussene kjører daglig. Dette er forutsetningen for at skolen skal kunne holde åpen hver dag, slik rektor ser for seg. Bare to klasser har over 20 elever, og avstandskrav skal greit kunne overholdes på ungdomstrinnet. På barnetrinnet må det improviseres med bruk av andre lokaler for å få det til.

Kommunalsjef oppvekst Sigrund Kleppa tar sikte på at mellomtrinnet ved Årdal og Fister skule starter tirsdag 12. mai.

Time

Barneskolene: – Oppstarten med elever fra første til fjerde trinn gikk fint, og vi er på mandag klar til å ta imot også alle elevene fra femte til sjuende trinn på alle våre fem barneskoler, opplyser skolesjefen i Time, Pamela Sudmann.

Bare på Rosseland må det gjøres noen endringer med gruppene fra første til fjerde klasse.

Ungdomsskolene: Her blir det litt større utfordringer. Bryne ungdomskule starter først opp tirsdag, da med delt opplegg, slik at bare halvparten av de 450 elevene møter fysisk på skolen og da annenhver dag. På hjemmedagene blir det fjernundervisning. Samme opplegg gjelder for Frøyland ungdomskule, men der er elevene på plass mandag.

– På de andre to ungdomsskolene, på Lyefjell og Undheim, møter alle elevene på mandag, opplyser Pamela Sudmann, som til sammen har 2500 elever i sin kommune.

Klepp

Klepp ungdomsskole, Klepp

Klepp ungdomsskole har cirka 430 elever. Seks klasser fordelt på 8. trinn, og fem klasser på både 9. og 10. trinn. Mandag og tirsdag neste uke vil rektoren samle alle lærere til planlegging. Onsdag 13. mai blir første skoledag for elevene etter gjenåpning.

– Vi har ikke plass til alle elevene samtidig hvis vi skal følge smitteveilederen. Derfor vil vi dele opp klassene slik at halve er på skolen annenhver dag. Resten av klassen vil da ha digital hjemmeundervisning, sier rektor Sigurd Ravndal.

Bore ungdomsskole, Klepp

315 elever fordelt på 7.–10. trinn. Skolen forbereder full åpning mandag 11. mai.

– Klasserommene vil være basen for klassene, og spesialrom stenges. Elevene vil ha faste plasser og vi skal sørge for at regelen om en meter avstand opprettholdes, sier rektor Roar Johannessen.

Orre skule, Klepp

1. – 10. trinn med i underkant av 200 elever. 5. – 10. trinn er forberedt på full skole fra mandag 11. mai.

– Vår største utfordring er at noen av klasserommene er små. Derfor har vi delt opp noen klasser i to kohorter. Vi vil ta i bruk noen av spesialrommene slik at vi kan følge smittevernveilederen på tross av større grupper, sier rektor Stine Karen Kjellås.

Hun forteller at mange vil ha en del uteskole framover. Til å begynne med vil de fokusere på det sosiale og rutiner.

Orstad skule, Klepp

1. – 10. trinn, 300 elever totalt. 5. – 10. trinn starter opp igjen mandag 11. mai.

– Vi er en skole med stor kapasitet, og store klasserom som egentlig rommer flere elever enn vi har. Hvert trinn vil bli delt inn i to kohorter. Vi vil ha to bolker med friminutt med 15 minutter mellom slik at halvparten av elevene har friminutt sammen. Skolegården vil bli delt opp, sier rektor Tor Åge Risnes.

Eigersund

Kommunikasjonssjef i Eigersund kommune, Leif Broch, sier at samtlige skoler åpner på tirsdag.

– Unntaket er Gamleveien skole som åpner allerede på mandag. Det kan komme noen lokale tilpasninger på grunn av skoleskyss og andre spesielle forhold, men det vil i så fall bli informert om på skolens hjemmeside, sier Broch.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. 18-åring mistet lappen etter å ha kjørt i 131 km/t på Motorveien

 2. Vil kaste Bandidos ut fra hus i Hillevåg

 3. Kjørelærer: – Mange må vente for lenge på å få kjørt opp. Nye bestillingsregler bidrar til kaos

 4. Turistforeningen fra­råder populær tur ved Lysefjorden

 5. De lo av den trange T-skjorten og den enorme pyjamasbuksen

 6. Sjekk denne perlen fra Viking-spilleren: – Jeg bare la den i hjørnet

 1. Skole
 2. Skole og utdanning
 3. Stavanger
 4. Sandnes
 5. Strand kommune