• Sånn ser det ut så lenge Tine Meieriet Jæren på Kviamarka i Hå produserer Jarlsberg-ost. Nå flyttes produksjonen til Elnesvågen i Fræna kommune i Møre og Romsdal. Her er det meierisjef Kjetil Thu som viser frem ostehyllene i desember 2018. Geir Sveen

Meieriansatte på Jæren er urolige etter nedbemanningsvarsel

400 årsverk skal bort i Tine. De 500 Tine-ansatte i selskapet på Nord-Jæren er bekymret.