Bondeanger gir gratis kålrot på Hundvåg

Hundvågbuen bør ha gummistøvlene klare. Snart blir det gratis selvplukk av kålrot i det kommunale friområdet ved Lundsneset.

Publisert: Publisert:

Kålrotdyrkingen tar opp store deler av regulert friområde på Hundvåg Foto: Stein Halvor Jupskås

 • Stein Halvor Jupskås
  Journalist

En bonde fra Stavanger, som har avtale med kommunen om å skjøtte en lang rekke friområder i byen, har i år også dyrket opp et område han, ifølge kommunen, ikke har noen avtale om.

Det dreier seg om et område ved Lundsneset på Hundvåg, anslagsvis 55 mål, der det nå er dyrket kålrot. Åkrene er dekket til med solide insekts-nett og er svært så synlige i landskapet.

– Ikke avtale

– Vi har ingen avtale med bonden om dette området. Han hadde en avtale med tidligere eier, men denne ble sagt opp av oss i 2012. Han fikk lov til å slå graset i fjor i forbindelse med tørkesommeren. Men i år har han pløyd opp hele marka og plantet grønnsaker under en plastduk. Dette er helt uakseptabelt, og vi kalte ham inn til et møte om saken, sier leder for avdeling park og vei i Stavanger kommune, Torgeir E. Sørensen.

– Kommunen leier ut en rekke friområder til bønder. Må man ikke da regne med at de driver landbruk der?

– Jo. Men ikke denne typen landbruk. Her er det snakk om ei eng der vegetasjonen skal holdes ned ved beiting eller å slå graset. Det er ikke meningen at det skal pløyes opp og gjøres om til en åker. Det er heller ikke tillatt å bruke kunstgjødsel. Bonden har avtale med oss på en rekke andre områder, men altså ikke på de aktuelle områdene ved Lundsneset. Her har han helt soleklart tatt seg til rette, sier Sørensen.

I skjøtselsavtalene for andre områder på Hundvåg heter det at Stavanger kommune kun ønsker tilsåing med gress på fulldyrka areal.

«Bruk som åker er ikke ønskelig. Dette for å øke brukervennligheten av områdene", heter det i avtaleteksten.

Invitere publikum

Møtet mellom bonden og avdeling park og vei i kommunen ble avholdt sist torsdag. I følge konstituert seksjonssjef Aina Hovden Lunde ble det der slått fast at områdene ikke er i henhold til noen avtale, og at grønnsakene måtte fjernes.

Så kom imidlertid et originalt forslag til løsning på bordet.

– Bonden hadde et forslag om at grønnsakene blir stående fram til de er høstingmodne, og at allmennheten så inviteres til å være med på høstingen. Vi vurderte dette, og fant at det var en løsning vi kunne gå med på. I tillegg skal markene etterpå såes til med naturlig eng. Fornyelse av bondens øvrige avtaler med kommunen vil bli vurdert i etterkant, sier Aina Hovden Lunde.

– Så nå blir det gratis selvplukk av kålrot?

– Ja, det gjør det.

– Hvor lenge er det til kålrota er moden?

– Det ble antydet om 2–3 uker. Vi i kommunen kommer tilbake og annonserer tid og sted. sier Aina Hovden Lunde.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp) brukte nylig kålrota på Lundsneset som et eksempel i en interpellasjon mot kommunens ekspropriasjonspraksis generelt, gjennom Friområdeprosjektet.

– Umoralsk

– Kommunen må vite hva området skal brukes til før de setter i gang med tvangserverv. Flere av eiendommene som er kjøpt eller ekspropriert, benyttes i dag ikke som friluftsområde, men leies ut industrielt landbruk. Vi mener det er umoralsk når kommunen bruker ekspropriert eiendom til andre formål enn det som var intensjonen, sier Moi Nilsen, som foreslo at i slike tilfeller skal arealet heller leveres tilbake til opprinnelig eier.

bare Frp, FNB og Pp støttet forslaget, som ble nedstemt.

Leder Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet så et nytt forslag som til slutt ble enstemmig vedtatt.

– Ikke industrielt landbruk

– Vedtaket innebærer at det ikke tillates industrielt jordbruk på kommunale friområder.Der det foreligger skjøtselavtaler med bønder, skal det heller ikke tillates bruk av kunstgjødsel, plast eller lignende, sier Thorbjørnsen.

Aftenbladet har sendt fire spørsmål til den aktuelle bonden om kommentar til saken, blant annet om at parksjefen mener han har tatt seg til rette på kommunal grunn.

Han har ikke besvart ikke Aftenbladets skriftlige spørsmål annet enn med en tekstmelding sist onsdag om at hans advokat ville kontakte Aftenbladet.

Det har ikke advokaten gjort.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. 18-åring mistet lappen etter å ha kjørt i 131 km/t på Motorveien

 2. Vil kaste Bandidos ut fra hus i Hillevåg

 3. Mangemillionær fra Stavanger impulskjøpte sørlandshytte til 19 millioner: - Jeg likte det jeg så

 4. Kjørelærer: – Mange må vente for lenge på å få kjørt opp. Nye bestillingsregler bidrar til kaos

 5. Savnet person funnet på skjær ved Lindesnes - fraktet til SUS med helikopter

 6. De lo av den trange T-skjorten og den enorme pyjamasbuksen

 1. Landbruk
 2. Stavanger kommune
 3. Grønnsak
 4. Leif Arne Moi Nilsen
 5. Per A Thorbjørnsen