Knut Hoem er død

Publisert: Publisert:

Foto: Hans Petter Jacobsen

  • Stavanger Aftenblad

MINNEORD: Knut Hoem er gått bort, 91 år gammel. Et langt liv i arkitekturens tjeneste er dermed avsluttet. Et varmt, engasjert og reflektert menneske er ikke lenger iblant oss. Byggene han tegnet både sammen med sin kone Ingeborg, og i det mangeårige kontorfellesskapet han dannet sammen med Louis Kloster, har en sentral og viktig plass i Stavanger og Rogalands arkitekturhistorie.

Knut Hoem vokste opp på Våland. Etter artium ved St. Svithun gymnas, reiste han til Trondheim og utdannet seg til arkitekt med eksamen i 1954. Der møtte han Ingeborg Grønstad fra Bergen, som også utdannet seg til arkitekt, og som ble både ektefelle og kompanjong gjennom hele livet. De var begge født i mai 1929, og begge døde i april/mai 2020.

Etter utdanning, fikk Knut sin første jobb i Fredrikstad, og siden hos arkitekt Gustav Helland, som drev Stavangers mest kompetente arkitektkontor. Etter få år fikk Ingeborg og Knut egne oppdrag sammen. Et av de tidlige boligoppdragene var 13 eneboliger i rekke i Mor Åses vei ved Ullandhaug. Her viste de sin evne til å skape vakre og gode boliger i naturmaterialer, og med bevisst holdning til samspillet mellom inne- og uterom. På samme tid tegnet de sin egen særpreget bolig, som også ligger i Mor Åses vei. I løpet av de følgende årene tegnet de en lang rekke boligprosjekter som er blitt stående som klassikere i byens boligutvikling. Blant disse finner vi rekkehus og boliggruppe i Madlamark Sør og eneboliger i rekke i Orrestien. Sistnevnte boligfelt inngår i Stavangers verneplan. Husene har enkel geometrisk oppbygging av både rom og fasader, og situasjonsplanene skaper tydelige uterom som kombinerer intimitet og åpenhet.

Ingeborg og Knut Hoem hadde et mangeårig samarbeid med byggmester Oskar Drivflaadt, der de utviklet prefabrikkerte boligtyper. Husene var kjennetegnet av enkle konstruksjoner med stor fleksibilitet for ulike romløsninger. I tillegg til hustypene, tegnet de også flere bebyggelsesplaner for grupper av hus, med Orrestien som den best kjente av disse.

Med årene tegnet Ingeborg og Knut Hoem også offentlige bygg. Særlig tydelig er Hundvåg kirke og nabobygget Hundvåg bydelshus. I kirken opptrer krumme og rette flater i en vakker kombinasjon som framhever rommenes innbyrdes rolle. Andre bygg i denne gruppen er Lura kirke, Tjensvoll gravkapell og Brekko kapell og varmestue i Gjesdal.

På slutten av 1960-årene etablerte Knut Hoem kontorfellesskap med Louis Kloster, for å kunne ta hånd om større byggeoppgaver. Målet var ikke å bli et stort kontor, men å være stor nok til å kunne håndtere store bygg. Til dette arbeidet rekrutterte de medarbeidere som kunne delta i prosjekteringsarbeidet på like fot. Resultatet ble et kontor med stor kompetanse. Knut Hoem og Louis Kloster var ulike i stil og holdning, men sto sammen om en grunnfestet tro på den humane og gjennomarbeidete arkitekturens verdi. Samarbeidet brakte fram flere viktige bygg som boligblokkene i Rosenli, Sola videregående skole, Helse- og sosialavdelingen på UiS, Hanabryggene, Sandnes kulturhus og Stavanger Aftenblads avishus på Bryne. Kontorfellesskapet deltok også i åpne og innbudte konkurranser og ble premiert i flere av disse (Vardafjell videregående skole og idrettshall, Sauda videregående skole, Sølvberget kulturhus, Sandnes sentrum og kulturhus, Sola Ruinkirke, Storelva byutvidelse i Tromsø, Erkebispegården i Trondheim, m.fl.)

Knut Hoem var en aktiv medspiller i den lokale arkitektforeningen, og deltok også i den åpne debatten om byens utvikling. Han var med i arbeidsgruppen som fikk stoppet planene om doble trafikkgater gjennom Våland og Storhaug, – en diskusjon som endte med byggingen av Bergjelandstunnelen. Noen år senere lanserte han og kollega Ottar Vedelden et interessant forslag til samlet utvikling av Jernbaneområdet og teater-/museumshøyden.

Knut Hoem gikk alltid til oppgavene med engasjement og vilje til å forme. I diskusjoner var han tydelig og behersket, og møtte både samarbeidsparter og medarbeidere med respekt og interesse.

Det blir en oppgave for ettertiden å sørge for at de grunnleggende kvalitetene i Ingeborg og Knut Hoems arkitektur blir tatt vare på. Våre tanker går til Knut og Ingeborgs nære familie.

Rolf Skjelstad, for styret
i Stavanger Arkitektforening.

Nils Jacobsen

Ottar Vedelden

Ole Tonning

Rune Grov

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. 18-åring mistet lappen etter å ha kjørt i 131 km/t på Motorveien

  2. Vil kaste Bandidos ut fra hus i Hillevåg

  3. Turistforeningen fra­råder populær tur ved Lysefjorden

  4. Med to ord fikk han en samlet norsk samfunns­elite til å innse korona-alvoret

  5. Kjørelærer: – Mange må vente for lenge på å få kjørt opp. Nye bestillingsregler bidrar til kaos

  6. Sjekk denne perlen fra Viking-spilleren: – Jeg bare la den i hjørnet

  1. Folk