Slik skal matfylket overbevise ministeren

Rogaland har sterke tall å slå i bordet med når tre ledende kvinner drar til Oslo for å få 200 statlige arbeidsplasser til fylket.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) har det øverste ansvaret for å utrede hvor Landbruksdirektoratet skal ligge.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Kokker i verdensklasse, matfestivaler, aktive bønder, sterke kompetansemiljøer, moderne næringsmiddelindustri og omfattende mekanisk industri. Pluss på med situasjonen i regionen med flere arbeidsledige og flere ledige kontorlokaler i umiddelbar nærhet til Stavanger lufthavn, Sola.

Det mangler ikke på sterke argumenter når fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa dra til Oslo for å overbevise landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) og ledelsen i departementet om at det statlige Landbruksdirektoratet hører hjemme i Rogaland.

Med seg på flyet har hun fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) og leder i Jærrådet, Ane Mari Braut Nese. Fredag har de fått 20 tilmålte minutter til å legge fram argumentene sine.

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa drar fredag til Oslo sammen med fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap) og Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese, som er leder i Jærrådet.

Sterkt matfylke

Blant dokumentene på pc-en har de en presentasjon med sterke tall som forteller at Rogaland er i førersetet på matproduksjon i landet.

  • 10 prosent av landbruksarealet i landet.
  • 85 prosent av tomatene.
  • 35 prosent av agurkene.
  • En tredjedel (1/3) av eggene.
  • En fjerdedel (1/4) av grisene.
  • En femtedel (1/5) av sauene.
  • En sjettedel (1/6) av melken.
  • En sjettedel (1/6) av storfe.
  • En sjuendedel (1/7) av grøntsektoren på friland.
85 prosent av tomatene i Norge blir produsert i Rogaland.

Lav andel statsansatte

De har også med seg tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at Stavanger-regionen har lavest andel av statsansatte sammenlignet med andre storbyregioner i landet. Både Oslo (16 prosent), Bergen (13 prosent), Trondheim (16 prosent), Kristiansand (11 prosent) og Tromsø 23 prosent) har langt høyere andel enn Stavanger, som bare har 8 prosent statsansatte.

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese drar til Oslo med en rekke argumenter i dokumentmappen.

– Ja, dette viser at vi har en god sak, sier Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H).

Hun stiller i Oslo som leder av Jærrådet, men presiserer at dette nå er en sak som hele fylket står bak.

– Faglig er det helt opplagt at Rogaland må bli bondehovedstaden i Norge. Og når 200 arbeidsplasser skal ut av Oslo, er det også naturlig at de flyttes til det området som har lavest andel med statsansatte, mener Braut Nese.

Det er Landbruks- og matdepartementet som har ansvar for å utrede spørsmålet om lokalisering, og utredningen skal være ferdig innen 1. juli. I dag har Landbruksdirektoratet 194 ansatte i Oslo og 30 i Alta i Finnmark. Trøndelag ser ut til å bli Rogalands største konkurrent om Landbruksdirektoratet. I absolutte tall har Stavanger-regionen 10.000 færre statlige arbeidsplasser enn Trondheim-regionen, som altså har dobbelt så høy andel statsansatte i prosent.

– Regjeringen må dermed ha noen uvanlig gode kort i stokken for å velge bort Rogaland. Likevel frykter jeg at det kan skje, fordi vi ikke har gjort en god nok jobb med regionreformen. I Trøndelag har fylkene slått seg sammen. Nå kan trønderne kanskje få Landbruksdirektorat som belønning. Men det bør ligge i Rogaland, sier Klepp-ordføreren.

Publisert: