• Alle skolene i Sandnes har vært nødt til å gjøre store kutt i driften. Her er det lærer Karen Monge Ollestad som hjelper 5. klassing Stian Haugland på Sørbø skole. Jon Ingemundsen

Sandnes-skolen: Sykefraværet fortsatte å øke i 2017

Sykefraværet i Sandnes-skolen fortsatte å øke i 2017. Første kvartal var fraværet på 8,3 prosent.