Baker lover naboer nattero

I flere måneder har naboer til Arne Johannesen Bakeri på Hana klaget over nattestøy fra bedriften. Men nå skal støyen fjernes.