Brislingen e' komen!

Fortsatt er det noen som holder gamle rogalandske tradisjoner i hevd. Vi ble med «Fremad II» på brislingfiske.