Thor Larsen vil ha tog, ikke vegg

En skjerm langs det kommende dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger skal hindre støy for naboene. Thor og Kari Larsen vil heller ha utsikt.