Fra 95 til 189 kroner per måned

Den gjennomsnittlige trafikant må ut med 2275 kroner årlig; dobbeltså mye som i dag. Men: Ingen må betale mer enn 975 kroner permåned. Svært få kommer opp mot halvparten.