Inntil 2,7 milliarder for Høgsfjord-pakken?

Høgsfjord-prosjektet kan komme til å koste 1,8 — 2,7 milliarderkroner. Prosjektet vil i så fall trenge anslagsvis 620-1550millioner kroner i statstilskudd.