Bergsaker: - Enten Ryfast eller ingenting

— Droppes Ryfast nå, blir det ferjer i uoverskuelig framtid, spår fylkesordfører Roald G. Bergsaker, som er styreleder i Ryfasts bompengeselskap.