Innbrudd i kulturhus

Det er kjekt når kulturinstitusjonene blir brukt, men det er kjekkest at gjestene kommer i åpningstidene.