SiR og Rennesøy blir trolig språknøytrale

Målformvedtaket som kommunestyret i Rennesøy gjorde i midten av oktober, kunne tolkes som selvmotsigende.