Vil sjekke lovligheten

Tunnelgruppen på Tasta vil sjekke om det er lovlig å legge motorvei fram til et område som ikke er konsekvensutredet.