Bompenger i Njåskogen

I løpet av måneden innføres tvungen betaling for alle som kjører bil til Njåskogen, Jærens mest brukte turområde.