Farligste trafikkdag i dag

I fjor var onsdag før skjærtorsdag den dagen som ga flest trafikkskadde i hele påsken. Stress ned!