Forsinket påskekrim

Bjørn Enoksen fra Sola er redaktør for Nordisk Kriminalkrønike. Siste bind inneholder blant annet TS-saken.