- Har en tilfredsstillende besøksordning

— Hadde vi bygd nytt i dag, ville vi ha satt av plass til et eget besøksrom.