Ranssaken - sett fra innsiden

Disse ringpermene som politiinspektør Ernst K. Rossebø viser fram,inneholder nesten alt politiet vet om ranssaken.