Utsetter avgjørelsen om flyvedlikehold

Ledelsen i SAS Technical Services utsetter avgjørelsen om nedbygging av det tunge flyvedlikeholdet i SAS-konsernet.