- Buchardt har ingen opsjon på tomtene

— Det er ikke sånn at fordi om Arthur Buchardt var den første som sa han ville bygge hotell i Sandvigå, så har han førsteretten på tomtene, sier utbyggingsdirektør Ove Rødstøl.