- Vil forsinke Ryfast med år

Forslaget om å forlenge Ryfast til Schancheholen og lage park av Motorveien ved Våland, vil forsinke Ryfast med år, mener Vegvesenet.