Flest rogalendinger kjøper bil kontant

Bilkjøpere fra Rogaland bruker oftere oppsparte midler når de kjøper bil enn folk fra andre landsdeler.