Hvor skal tinghuset ligge?

Helst innen to år skal det stå klar et nytt tinghus i Sandnes.