Venter økt sykefravær og nye klagesaker

Selv om det kommer mer penger, må det kuttes hardt i helse— og sosialsektoren i Klepp.