Norske tomater kan snart få sunnhetsmerke

Revisjon av norske matmerkeregler kan åpne for at ferske, norske tomater kan markedsføres som «helsetomater».