«Mange med annen tro går til julegudstjeneste»

— Mange elever med innvandrerbakgrunn deltar i skole-gudstjenestene. De som ikke vil eller får lov, har alternativundervisning.