Veikulvert sluker seks boliger

Kanskje ryker huset til familien Sæland. Ikke på grunn av dobbelt-sporet, men dersom det seinere skal bygges en parallell veikulvert på Norestraen. Usikkerheten er verst.