Færre forbrytelser i Dalane

«Snilt» distrikt, med lite kriminalitet og flere oppklarte saker enn gjennomsnittet både i Rogaland og landet for øvrig, melder politiet i Eigersund.