Nødhamner for oljevrak i Rogaland

Mykje kunne vore annleis på spanskekysten i dag dersom «Prestige» straks etter havariet var blitt kjørt på land i staden for å bli taua til havs.