Evighetskrangel om Vågen-stengning

Diskusjonen fra i fjor gjentar seg i år, og resultatet er det samme. Vågen blir bare stengt for biler under større arrangementer i sommer.