Farlig utkjørsel kan bli stengt

Etter at Lagårdsveien i 1997 ble utvidet med tosidig kollektivfelt mellom Strømsbrua og Hillevågstunnelen mente beboerne i 131 og 133 at de fikk en trafikkfarlig atkomst fra eiendommene og rett ut i den sterkt trafikkerte veien hvor 22.000 kjøretøy passerer hvert døgn.