Innbrudd på Kongsgård

Stavanger: Det ble mandag ettermiddag gjort innbrudd på Kongsgård skole. Datautstyr ble stjålet.