Fleire hytteeigarar må riva i strandsona

Medan det blir gjort nye vedtak om riving av brygger og naust i strandsona, ber hytteeigarane miljøvern— minister Børge Brende på synfaring.