Vil avklare næringslivets ønsker

Politikerne ønsker et mer helhetlig havneområde i Risavika, men formannskapet utsatte i går igangsetting av planarbeidet.