Fikk betinget fengsel for å kjøre med rus, må delta i avrusningsopplegg