-Åmøy skole trues av feil opplysninger

Rektor ved Åmøy skole frykter at Stavanger-politikerne kan komme til å fatte vedtak om nedleggelse av Åmøy skole på feil grunnlag.