- Barnevernet greip ikkje inn

Ei kvinne frå Jæren har saksøkt Time kommune for manglande oppfølging frå barnevernet. Onsdag fortalde ho retten om ein øydelagd barndom.