Vil ikke pådytte folk støttetelefon

Både den som aldri har nevnt traumene og folk som er ferdig med behandling, kan ringe inn.