Godtar ikke

Rådmann Ole Hetland sender i dag brev til styrelederne og styrerne ved samtlige private sykehjem i Stavanger. Han ber dem stille på møte med kommuneledelsen i februar.