Rennfast kan bli stengt

Statens vegvesen arbeider med planer som betyr at Rennfasttunnelenekan bli stengt og erstattet med ferjer i en periode.