Frivillig løypeavgift

— Vi vil gjerne tilby enda bedre skiløyper, sier Wenche Lægraid Kvæven i Sirdalsferie AS.