Foreløpig nei til nye bompenger

Kommunestyret i Eigersund vil utsette å ta stilling til bompengefinansierte veiprosjekter. Politikerne vil se Dalane-regionen under ett i saken.