Problemet kan ikke løses lokalt

Politikerne diskuterte prostitusjonen i Stavanger med politiet i går. Konklusjonen er at byens problemer må løses i samarbeid med sentrale myndigheter og andre byer.