Tautrekking om trusler

Oslomannen (55) som nagler Metkel Negassie Betew (27) til Nokas-ranet, blir ikke direkte truet på lydopptakene retten hører i dag.