- Oppfinnsom bomsniking ved Kåsen kan stanses

Både Klepp kommune og Statens vegvesen kan stanse bomsnikingen fra Bryne til Klepp og like til Sandnes, hvis de vil.